Inloggen ? Inschrijven ?
EN / NL
Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Er is geen minimale inkomensgrens waaraan je moet voldoen om een studentenwoning te krijgen, maar wel een maximumbruto-inkomen. Dit bedrag is vastgesteld op € 36.165. Is je inkomen hoger, dan kun je geen studentenwoning krijgen via Studentenwoningweb of DUWO.

Er wordt bij het inschrijven gevraagd om een toetsingsinkomen. Dit kan het bruto (of belastbare) jaarinkomen uit arbeid zijn dat je dit jaar verwacht te ontvangen of studiefinanciering. Van de studiefinanciering die je ontvangt, krijg je maandelijks een specificatie en jaarlijks een jaaropgave.

Het maximumbruto-inkomen kun je vaststellen:

  • met een recente loonstrook
    Neem het bedrag over dat bij 'belastbaar maandloon' op je laatste loonstrook staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met twaalf. Tel hier acht procent vakantiegeld en eventueel een dertiende maand bij op.
  • met (een) jaaropgave(n) van het afgelopen jaar
    Neem het bedrag over dat bij 'loon' of 'fiscaal loon' vermeld staat. Als je meer dan één jaaropgave hebt ontvangen, tel je de bedragen bij elkaar op.

Ontvang je studiefinanciering? Vul dan een 1 in bij het toetsingsinkomen. Eventuele andere inkomsten hoef je dan niet op te geven.

Ontvang je geen studiefinanciering, dan moet je met een inkomensverklaring bewijzen dat je inkomen niet hoger is dan € 36.165. De Belastingdienst verstrekt deze verklaring. Dat duurt meestal ongeveer vijf werkdagen, dus vraag de verklaring op tijd aan.

Let op!
Is je bruto-inkomen in het huidige kalenderjaar veranderd, maak dan zelf een schatting. Zo’n verandering is bijvoorbeeld een loonsverhoging of een aanpassing van het aantal uren dat je werkt.
Is je bruto-inkomen dit jaar hoger of lager dan het vorige jaar, dan moet je dit in je profiel aanpassen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.