Slaagkans


Als je bent ingelogd, zie je bij iedere woningadvertentie je slaagkans: zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag of zeer laag.

Bij de slaagkans wordt jouw wachttijd en eventuele voorrang vergeleken met andere reacties. Bij de berekening van de slaagkans wordt gekeken naar de populariteit en de hoeveelheid weigeringen van vergelijkbare woningen in het afgelopen jaar.


Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.